Maxinsight BV 

Maxinsight BV heeft een op AI gebaseerde market access tool ontwikkeld. Deze tool geeft algemeen inzicht in het systeem van het land, codes, aantallen, prijzen, pathway naar vergoeding plus een waardering van het aanwezige bewijs dat er is. Vooralsnog de EU big 5 en de USA in het systeem. Operationeel verkrijgbaar in 2024

Op basis van de antwoorden op de vragen en op basis van onze kennis, kunnen wij een route voor het verkrijgen van een vergoeding in een zorgsysteem schetsen.

Vanuit dit uitgangspunt zijn de zogenaamde Quick Scans ontwikkeld welke in Duitsland en Nederland gretig aftrek hebben gevonden. Alleen al in Nederland zijn er de afgelopen 2,5 jaar meer dan 70 van deze projecten gedaan.

De volgende fase waar nu fors geïnvesteerd wordt, is de ontwikkeling van een op AI gebaseerd informatie en beslissingsmodel. Allereerst voor de Duitse markt en de US markt. Later voor Canada, de Benelux en Oostenrijk plus Zwitserland. Daarna verdere uitrol voor de EU. In 2023 zal de introductie in de markt plaatsvinden.

Maxinsight zal met het merk mAxInsight de markt betreden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er op licentiebasis versies beschikbaar komen voor partners in andere EU landen en versies voor bedrijven die zelf de nodige market access activiteiten wensen uit te voeren.